Hoe bespaar ik op mijn boekhouding?


Vroeger deed men de boekhouding handgeschreven in een boekhoudboek. Tegenwoordig doet men dit in een boekhoudprogramma op een desktop of in een onlineboekhoudprogramma. Hoe kun je kosten besparen…...? 


 1. Snel uit factureren

  Factureer zo snel als mogelijk uw facturen naar je opdrachtgevers. Hoe eerder je factureert, hoe eerder je geld ontvangt. Goed voor je cashflow

   


 2. Inkoopfacturen

  Zet je inkoopfacturen meteen in je boekhouding. De btw over je inkopen kun je direct al aftrekken van je btw-aangifte.

   


 3. Factuurdatum net buiten aangiftetermijn

  Zet de factuurdatum net buiten de termijn voor btw-aangifte. Als je op 30 juni een factuur verstuurt, moet je de Belastingdienst direct over die maand of dat kwartaal btw betalen. Doe je dat op 1 juli , dan heb je nog de hele maand of het hele 3e kwartaal.
  Vermeld bij de verschuiving daadwerkelijk datum of de week waarin je het product/dienst hebt geleverd.
  ?Verstuur je facturen digitaal.

   


 4. Onderhandel over de betaaltermijn

  Onderhandel over de betaaltermijn met je leverancier. Afhankelijk van de branche is het normaal om naast kortingen, ook te onderhandelen over de betaaltermijn. Het betaaltermijn kun je zien als voorfinanciering.

   


 5. Automatische incasso

  Bespreek automatische incasso bij uw klanten. Bij terugkerende facturen, zoals bijvoorbeeld een onderhoudscontract, abonnement of regelmatige levering.

   


 6. Herinneringsnota

  Houd goed in de gaten welke facturen openstaan en stuur op tijd een herinnering.
  Meestal is je debiteur jouw factuur vergeten. maak dus een vriendelijke herinnering.

   


 7. Voorwaarden bedrijfsrekening

  Onderhandel met uw bank over de voorwaarden van uw bedrijfsrekening. Denk bijvoorbeeld aan het verekenen van uw courante rekening en een spaarrekening, zodat u gratis rood kunt staan. Ook voor kleinere bedrijven kan het vragen naar onderhandelingsmogelijkheden bij uw bestaande bank lonen. Of kijk verder dan uw huidige bank: de verschillen tussen banken kunnen groot zijn.
   


 8. Overtollig geld

  Zet geld opzij op een bedrijfsspaarrekening. Let goed op je inkomsten en uitgaven zodat u niet rood komt te staan.

   


 9. Zelf eigen boekhouding doen

  Doe je administartie zoveel als mogelijk zelf. Het invoeren van je inkoop- en verkoopfacturen door een boekhouder kost veel geld. Je boekhouder is juist de persoon om je teadviseren over uw financiële mogelijkheden. Hij kan je adviseren over o.a. kleineondernemersregeling en de Startersaftrek.
   


 10. Korter betaaltermijn

  Vraag aan je opdrachtgevers een korte betaaltermijn. Hoe eerder zij jouw facturen betalen, hoe eerder je geld op jouw bankrekening hebt zodat je kunt voldoen aan jouw verplichtingen.